A Xunta de Galicia planta frondosas no monte comunal

A Xunta financiou a plantación de frondosas caducifolias no monte comunal. Con esta plantación a Comunidade de Montes pretende ampliar o abano de especies arbóreas plantadas no monte comunal. O lugar escollido foi na bagoada da Fonte da Veria.